Privacyverklaring

Conceptual, gevestigd aan Tooropstraat 205, 6521NN Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://kiesmenser.nl
Tooropstraat 205,
6521NN
Nijmegen
0642223461
Shad Raouf is de Functionaris Gegevensbescherming van Conceptual. Hij is te bereiken via shad@kiesmenser.nl

Definites

Kandidaten

Personen die als verkiesbaar op de kandidatenlijst staan voor de Nijmeegse gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022

Bezoekers

Elke bezoeker van https://kiesmenser.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Conceptual verwerkt persoonsgegevens van kandidaten als zij gebruiken maken van Kiesmenser om een account aan te maken of als deze informatie vrij beschikbaar is online, zoals op Linkedin of op de website van de partij van de kandidaat.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens van kandidaten die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Conceptual verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van kandidaten:
– godsdienst of levensovertuiging
– politieke voorkeur

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Conceptual verwerkt persoonsgegevens van kandidaten voor de volgende doelen:
– Kandidaten te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Kandidaten te informeren over wijzigingen van onze diensten.
– Kandidaten de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Conceptual bewaart persoonsgegevens van kandidatenniet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Conceptual verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de kandidaat of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Conceptual gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy van de bezoeker. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken maken het mogelijk om:

– bij te houden hoeveel bezoekers op kiesmenser.nl terecht komen.
– een kandidatenlijst te laten maken door de bezoeker en deze te bewaren voor een volgende terugkomst.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Kandidaten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar shad@kiesmenser.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Conceptual zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Conceptual wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Conceptual neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via shad@kiesmenser.nl

Successful Added